Dogs

Males

Borealis Incanto

Borealis Incanto

Quasi Corso

Quasi

 

Females

Borealis Primavera

Borealis Primavera

 

Borealis Omika

Borealis Omika 

 

 

Borealis Rus Legend

Borealis Legend

 

 

Borealis Batista

Borealis Batista

 

Borealis Rus Pasha

Borealis Rus Pasha

 

Borealis Ofelia

Borealis Ofelia

 

 

Dogs that used to live here

Borealis Rus Birma

Borealis Birma

 

Borealis Rus Contarina

Borealis Contarina

Borealis Rus Claudette Cherie

Borealis Claudette Cherie

 

Borealis Rus Bayron

Borealis Bayron

 

ReisingStar Jasmine

ReisingStar Jasmine

 

 

Bora

Bora

 

 

Ch. Caroline

Ch.Caroline di Alaric

 

 

Borealis Rus M'Blue Forget-Me-Not

Borealis Georgia

 

 

 

Ch. Borealis Rus Rosalinda

Ch. Borealis Rus Rosalinda

 

 

 

Ch. North Country Britta

Ch. North Country Britta

 

 

Borealis Lexie

Borealis Lexie

< Back